Wij hopen dat de zorg voldoet aan jullie verwachtingen. Mocht er echter toch een klacht ontstaan dan verzoeken wij je dit met ons te bespreken.

Indien je dan alsnog een officiële klacht wilt indienen, kan dit via de klachtencommissie van de KNOV.

Klachtencommissie KNOV
Postbus 2001
3500 GA Utrecht
Telefoon 073 – 689 18 90
http://www.knov.nl/voor-zwangeren/zwanger/klachten/