Verloskundigenpraktijk Het Wonder in Houten bestaat sinds 2008. De praktijk is opgezet naar aanleiding van wat cliënten belangrijk vinden in een verloskundigenpraktijk. Zo kwamen persoonlijke begeleiding, kleinschaligheid, flexibiliteit, betrokkenheid al snel naar boven.

Recent geleden is er een onderzoek gedaan door de SP naar kwaliteit van zorg in de verloskunde. Hieruit bleek dat een te grote concentratie aan zwangere vrouwen leidt tot een toename van gezondheidsrisico’s voor moeder en kind. Een kleinschalige praktijk kan meer ruimte en tijd aan cliënten bieden, waardoor dit leidt tot een afname van gezondheidsrisico’s voor moeder en kind en de kwaliteit van zorg hoog blijft.

Daarom hebben wij een praktijk opgezet die voldoet aan:

  • kleinschaligheid en menselijke maat van zorg
  • persoonlijke begeleiding en continuïteit
  • meer ruimte en tijd voor cliënten
  • keuze uit thuis bevallen of in het ziekenhuis
  • thuiscontroles in de zwangerschap
  • ook ‘s avonds spreekuur tot 22.00 uur