Het consultatiebureau is onderdeel van de GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst). Na 10 dagen kraambed wordt de zorg van de verloskundige overgenomen. De huisarts is eerste contactpersoon en eindverantwoordelijk in geval van ziekte.

De GGD wil dat kinderen gezond en veilig opgroeien. Zij doen dit door preventieve en snelle inzet van zorg, dichtbij en in de (vertrouwde) omgeving van het gezin, samen met ouders, opvoeders en andere betrokkenen.

Er is altijd een GGD bij jou in de buurt. Dat is wel zo prettig: je loopt gemakkelijk even binnen en bespreekt je vragen met een vertrouwd persoon. Het aanbod per GGD kan verschillen, omdat de behoefte aan opvoedkundige ondersteuning per wijk of gemeente ook verschilt. Zo proberen zij zo goed mogelijk aan te sluiten op jouw vragen en behoeften.

foto website 4 Mark