Zoals bekend is de privacywet per 25 mei j.l. van kracht gegaan. Dit houdt in dat ook wij maatregelen hebben getroffen in de praktijk.

  • Medische gegevens zullen worden bewaard voor een termijn van maximaal 15 jaar. Daarna zullen de gegevens worden vernietigd. Wil je je dossier graag hebben, geef dit dan binnen die 15 jaar aan.
  • Dossiers worden digitaal bewaard, eventuele papieren die niet gescand kunnen worden zullen in een dossierkast met slot worden bewaard.
  • Cliënten kunnen hun eigen dossier of zwangerschapskaart inzien via de orfeusapp voor zwangeren. Ook is het mogelijk een uitdraai te krijgen van de kaart, die onder eigen verantwoordelijkheid moet worden bewaard. Wil je meer informatie over de app, laat het ons dan weten.
  • SMS of whatsapp zullen en mogen wij niet meer gebruiken.
  • Wij hebben een beveiligde zorgmail waarin wij veilig kunnen mailen naar cliënten en andere zorgverleners. Wil je documenten naar ons versturen, laat dit dan weten zodat we dit via de beveiligde mail kunnen verzenden.
  • Wij zullen elke client persoonlijk toestemming vragen om medische gegevens te mogen versturen naar zorgverleners of derden indien dit nodig zal zijn. Dit ivm de geheimhoudingsplicht.
  • Geboortekaartjes zullen niet zonder toestemming opgehangen worden in de wachtkamer.